* Kesemua SIM akan didaftar atas penama di atas
*Contoh : SIM 1 (MNP) SIM 2 (Nombor Baharu) SIM 3 (Nombor Baharu)
Panduan proses pendaftaran